Aflaatolie – een afvalstof

Ophaling van aflaatolie volgens geldende richtlijnen

Ophaling volgens geldende richtlijnen

Wat hebben machines nodig om vlot te draaien? Inderdaad: goede smeerolie. Maar op een bepaald moment is deze “vuil” en moet hij vervangen worden. Gebruikte olie is een gevaarlijke afvalstof en daarom gelden er strenge regels voor de opslag, het transport en de verwerking ervan. Bedrijven zijn daarbij verplicht hun gebruikte olie op een wettelijke manier te laten ophalen. Enkel de door de overheid erkende of geregistreerde inzamelaars komen hiervoor in aanmerking.

Van Hertum voldoet aan alle gestelde eisen en wettelijke verplichtingen en is erkend als gehomologeerd valorlub inzamelaar.

Doe altijd een beroep op een erkende inzamelaar. Het is verplicht, het is goed voor het milieu en onder bepaalde voorwaarden kan je zelfs een vergoeding ontvangen.

VOORWAARDEN VERGOEDING

Professionele gebruikers die kleine hoeveelheden olie laten ophalen hebben recht op een vergoeding. Voor inzamelingen in 2022 bedraagt deze premie €115 indien de hoeveelheid op jaarbasis kleiner of gelijk is aan 5.499 liter.

  • Je bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf, …) en je laat je gebruikte olie inzamelen op Belgisch grondgebied
  • Je laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) ≤ 5.499 liter gebruikte olie ophalen
  • Je laat je gebruikte olie ophalen door een gehomologeerd Valorlub inzamelaar
  • Het type gebruikte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht
  • De gebruikte olie is van goede kwaliteit ( < 10% water) en is niet vermengd met pcb’s, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen
  • Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie
  • Er is geen tussenkomst wanneer de gebruikte olie gratis of tegen vergoeding is afgehaald
  • Er wordt maximum één premie uitgekeerd per milieuvergunning

Valorlub verwacht dat de professionele gebruiker alle contractuele verplichtingen ten opzichte van zijn opdrachtgever heeft vervuld.

Van Hertum, erkend valorlub inzamelaar, een extra service.

Van Hertum, erkend valorlub inzamelaar, weer een extra service.

CONTACTEER ONS

Openingsuren
Maandag 08:00 - 20:00
Dinsdag 08:00 - 20:00
Woensdag 08:00 - 20:00
Donderdag 08:00 - 20:00
Vrijdag 08:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 12:00/ 13:00 - 15:00
Zondag gesloten